Witold Gombrowicz - Polska wersja   Twórczość
Dziennik (1953-1969)
Kontakt: info.pl@gombrowicz.net