Tragedia – definicja, cechy, przykłady

definicja cechy przykłady Tragedia

Tragedia, zdefiniowana przez starożytnego greckiego filozofa Arystotelesa w jego przełomowym dziele “Poetyka”, to forma sztuki, która uchwyciła istotę ludzkiego cierpienia i katharsis. Arystoteles twierdził, że tragedia to gatunek dramatu, który wywołuje emocje litości i strachu, prowadząc do oczyszczenia tych emocji wśród publiczności. Ta klasyczna definicja stanowi punkt wyjścia do eksploracji głębi ludzkich emocji, losu i … Read more