Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu? – odsłonięty

Kopia-części-zdania

Język jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale także środkiem artystycznego wyrazu. Twórcy literaccy posługują się różnymi zabiegami językowymi, aby nadać swoim tekstom odpowiednią formę, styl i ton. Zabiegi językowe to celowe i świadome użycie określonych elementów języka, takich jak słowa, dźwięki, znaki interpunkcyjne, figury retoryczne, które mają na celu wywołać określony efekt u odbiorcy. Zabiegi … Read more